• Ms. Hawkins Class Schedule

   

  1st Period - Algebra 2/Trig Honors

  2nd Period - Pre-Calculus

  3rd Period - Algebra 2/Trig

  4th Period - Plan (Champion Academy)

  5th Period - Algebra 2/Trig Honors

  6th Period - Algebra 2/Trig

  7th Period - Pre-Calculus